Helder begeleidt u bij het bepalen van welke doelen bedreigd worden, het inventariseren en analyseren van de risico's die uw bedrijfscontinuïteit bedreigen en adviseren welke maatregelen hiervoor getroffen kunnen worden. Wij gebruiken hiervoor een  simpele maar effectieve online tool, waardoor dit proces gemiddeld zo'n 70% minder tijd kost dan u normaal gesproken voor een risicomanagementproces kwijt zou zijn.

 Wat levert dit u op? 

  • Los van de overduidelijke tijdbesparing, heeft u uw risico's beter in beeld en waar mogelijk maatregelen getroffen, zodat bij het optreden van een risico uw kosten beheersbaar blijven. 
  • U voldoet aan de eisen van diverse leveranciers of afnemers die verwachten dat u proactief met risico's omgaat.
  • U heeft meer grip op uw bedrijfsvoering en minder onvoorziene kosten als gevolg van een opgetreden risico. Hierdoor wordt uw bedrijfscontinuïteit beter gewaarborgd.
  • Een bijkomend voordeel; Doordat uw werknemers nadrukkelijk bij dit proces worden betrokken is het een gezamenlijk proces dat door het hele bedrijf gedragen wordt.

Wilt u meer weten? Neem dan direct contact met ons op!

Neem direct contact op