Bedrijfshulpverleningsplan of een calamiteitenplan?

Het gebeurt nog regelmatig dat bedrijven een bedrijfshulpverleningsplan (BHV-plan) en een calamiteitenplan door elkaar halen. Helder legt u graag uit wat de verschillen zijn, wij hebben jarenlange ervaring op dit gebied en helpen u met het opstellen van een calamiteitenplan.

BHV-plan

In het BHV-plan is de organisatie van de bedrijfshulpverlening in de organisatie beschreven, hoe de organisatie in stand blijft en welke opleiding de Bhv’ers moeten volgen. Daarnaast zijn ook de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfshulpverleners, de ploegleider BHV, het hoofd BHV en de directie benoemd.

Calamiteitenplan

Een BHV-plan maakt onderdeel uit van het totale calamiteitenplan. In een calamiteitenplan zijn alle scenario’s opgenomen waarvan u van mening bent dat ze uw bedrijfscontinuïteit bedreigen.

Concreet betekent dit dat de volgende onderdelen worden opgenomen in het calamiteitenplan:

  • Situatietekening van de bedrijfslocatie en haar omgeving
  • Plattegrond met de vluchtroutes, plekken waar EHBO en /of AED materiaal beschikbaar is
  • Basisinformatie over uw bedrijfslocatie
  • Structuur van uw crisisorganisatie
  • Escalatieschema
  • Interne- en externe alarmprocedure
  • BHV-plan
  • Uitgewerkte scenario’s voor calamiteiten die invloed hebben op uw bedrijfscontinuïteit

Onze innovatieve oplossing voor een “ouderwets” Calamiteitenplan; de Calamiteiten-App

Een crisis of calamiteit is een stressvolle situatie en heeft veel impact bij uw medewerkers binnen uw organisatie. In de praktijk blijkt vaak dat het calamiteitenplan ergens in een la blijft liggen en dat tijdens een crisis nog steeds zaken opnieuw en onder tijdsdruk uitgezocht moeten worden die al lang en breed op papier staan. Om deze stressvolle situaties te voorkomen en te zorgen dat de tijd kan worden besteed aan het daadwerkelijk beheersen van de crisis is het prettig als u een hulpmiddel hebt. Een simpele en duidelijke app waarmee u alle informatie bij de hand hebt. De Calamiteiten-App is een handige app waarmee u bij een calamiteit of incident beschikt over alle informatie die u nodig kunt hebben. U kunt incidenten aanmaken met als doel snel informatie te delen. Betrokken leden van het crisisteam ontvangen een push-melding op hun device en vinden in de app de informatie over de situatie. Zij kunnen binnen dit incident berichten (tekst, foto's en video's) uitwisselen via de app, oftewel een logboek bijhouden. Samen geven zij een actueel beeld van de situatie. De calamiteiten- App is een waardevolle verbetering op het calamiteitenplan en zorgt ervoor dat alle betrokkenen direct geïnformeerd worden over de situatie tijdens een incident.

Wilt u aan de slag met het opstellen van uw calamiteitenplan of wilt u meer weten over de Calamiteiten-App?
Helder denkt graag met u mee en helpt u bij het zo veilig mogelijk maken van uw pand, voor u en uw medewerkers!

Neem direct contact op

Risicomanagement klein