Heeft u er al eens over nagedacht wat u doet wanneer uw bedrijf door een grote calamiteit wordt getroffen?

Veel ondernemers in het MKB hebben hier wel hun gedachten over, maar een concreet plan ontbreekt vaak. Er is geen bedrijfscontinuïteitsplan (hierna BCP) aanwezig. Maar liefst 40% van de bedrijven die door brand worden getroffen zijn binnen een jaar failliet, ondanks dat zij hiervoor verzekerd waren. Een bedrijfscontinuïteitsplan verkleint deze kans aanzienlijk. 

Goed voorbereid op de risico’s die uw bedrijfscontinuïteit in gevaar kunnen brengen!

Het opstellen van een BCP klinkt eenvoudig, maar is vrij specialistisch werk. Veel organisaties hebben niet de specifieke kennis en ervaring in huis om een goed BCP te schrijven. Bovendien ontbreekt het vaak aan tijd hiervoor. Door de waan van de dag komt u er gewoonweg niet aan toe om dit onderwerp eens goed op te pakken. Helder helpt u met het inzichtelijk maken van uw risico’s en het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan.

Herkent u zich in bovenstaande en heeft u hulp nodig?
Schakel ons dan direct in!

Wat houdt een bedrijfscontinuïteitsplan in?

In het BCP staat beschreven hoe u zich voorbereidt op en kunt omgaan met een calamiteit. Alleen met een BCP dat aansluit op uw actuele bedrijfsvoering, kunt u in geval van calamiteiten de juiste maatregelen treffen om uw bedrijfscontinuïteit effectief te beschermen.

Zodra een goed doordacht plan is geïmplementeerd, kan een organisatie bij onvoorziene calamiteiten, die veel schade veroorzaken, toch de risico's binnen de perken houden, de uitvaltijd minimaliseren, naleving behouden en bijvoorbeeld met correcte opslag de veiligheid en bescherming van o.a. uw data en klantbestanden borgen.

De specialisten van helder zorgen ervoor dat u in een kort tijdsbestek een werkend BCP heeft.

Neem direct contact op

.