Dienstverlening

Veel ondernemers realiseren zich tegenwoordig wel dat aandacht voor risico’s nodig is om het bedrijf op koers te houden. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat diezelfde ondernemers door de waan van de dag niet in staat zijn om planmatig met risico’s om te gaan. Om risicomanagement succesvol te kunnen implementeren binnen uw organisatie is het van groot belang om draagvlak te creëren bij uw medewerkers. Dit doet u door hen actief te betrekken bij dit proces. 

In deze aanpak ligt de kern en kracht van Helder! Samen met uw personeel inventariseren en analyseren wij de risico’s die uw doelstellingen bedreigen, waarna wij samen met u gaan bepalen welke zaken prioriteit moeten krijgen en helpen u bij het implementeren van de nodige maatregelen.

Risicomanagement zorgt er o.a. voor dat u voor bedrijven aantrekkelijk wordt om zaken mee te doen, dit heeft een positieve uitwerking op uw omzet en daarmee op uw winst en continuïteit. Wilt u ook weten hoe u uw bedrijfscontinuïteit kunt verbeteren?

Het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan klinkt eenvoudig maar is toch vrij specialistisch werk. Veel organisaties hebben niet de specifieke kennis en ervaring in huis om een goed bedrijfscontinuïteitsplan te schrijven, bovendien ontbreekt het vaak aan tijd hiervoor. Herkent u zich hierin? Schakel ons dan direct in!

In een calamiteitenplan staat in het kort beschreven welke afspraken, procedures en processen van toepassing zijn wanneer een noodsituatie optreed. Wilt u aan de slag met het opstellen van uw calamiteitenplan?